Metoda odchudzania

Metoda odchudzania

Nie jest dietą, lecz kompleksowym programem żywienia i regulacji przemiany materii. Wychodzi on z podstawowego założenia, że każdy organizm jest w stanie samodzielnie wyprodukować wystarczającą ilość hormonów, niezbędnych dla swojego metabolizmu. Na podstawie własnych informacji klientów oraz analizy krwi, obejmującej 36 wskaźników, sporządzany jest indywidualny plan żywienia, służący przywróceniu przemiany materii do stanu jej naturalnej równowagi.
Istotna z punktu widzenia długotrwałości zmiany sposobu odżywiania jest obok indywidualnego planu żywienia także intensywna opieka i asysta w czasie trwania programu, sprawowana przez licencjonowanego i wyszkolonego opiekuna. Plan stanowi tym samym pakiet, na który składa się indywidualny plan żywienia i intensywna, rzetelna opieka dietetyka.

Celem programu jest stopniowe doprowadzenie uczestników programu w czasie czterech faz programu do ich naturalnego stanu harmonii, nauczenie właściwego wyboru rodzaju i ilości pożywienia. W efekcie uczestnik znowu będzie w stanie samodzielnie decydować, które produkty spożywcze są wskazane dla jego metabolizmu, a które nie. Decydujące jest w tym przypadku spożywanie produktów żywnościowych we w miarę możliwości naturalnym stanie i niskoprzetworzonych, bez dodatków, substancji wzmacniających smak i aromatów. Z suplementów diety rezygnuje się całkowicie.

Back to Top