• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Kasy fiskalne – nadrzędny szczegół układu fiskalnego i kontroli finansowej
Kasa fiskalna jest nieodłącznym instrumentem w systemie podatkowym i kontroli niepieniężnej wielu krajów. To urządzenie służące do notowania oraz dokumentowania transakcji sprzedaży artykułów i usług, a także generowania paragonów lub faktur dla kontrahentów – więcej na ceny małych kas fiskalnych. Kluczowym celem kasy fiskalnej jest zapewnienie uczciwości i przejrzystości w obrocie gospodarczym, bariera szarej strefy oraz eliminacja nieprawnej stronienia płacenia podatków. Charakter działania kas fiskalnych opiera się na dokładnym notowaniu kwot i danych transakcji. W momencie osiągnięcia sprzedaży, urządzenie wypisuje cenę towaru bądź usługi, oblicza należny podatek i wytwarza paragon fiskalny bądź fakturę. Takie paragony są dokumentem potwierdzającym zakup oraz prawa klienta, a równolegle pozwalają na kontrolę i audyt od organów podatkowych. Wraz z przebiegiem technologicznym i rozwojem przepisów fiskalnych, kasy skarbowe ulegają każdorazowej ewolucji. Dziś wiele krajów wprowadza tzw. „online” kasy fiskalne, jakie umożliwiają wysyłanie danych wprost do struktur podatkowych w czasie faktycznym.

+Artykuł Sponsorowany+

Comments are closed.